Vítej poutníče!

Pokud zlou vůli s sebou neseš, nechť tvou šíji potká sekera. Chceš-li se však o nás dozvěděti více a přicházíš-li jako přítel, pak čti dále:

Léta páně tisícího devítistého devadesátého čtvrtého bylo založeno sdružení šermířů Askalon z okolí města Ústí nad Labem, od té doby nepřetržitě fungující. Roku dvoutisícího patnáctého prošlo sdružení reformou a v této podobě nadále pokračuje. Jako sdružení přátel historie, hrdých synů a dcer národa českého, ale hlavně jako sdružení šermířů a veselých patronů.

Naše sdružení se věnuje rekonstrukci historických řemesel, výrobě historických zbraní, kostýmů, ale hlavně historickému šermu, rekonstrukci středověkého způsobu boje a v neposlední řadě také přibližování historie národa českého lidu učenému a prostému a všem lidem dobré vůle majícím zájem dozvědět se něco o naší vlasti a historii. VOLNÉ SDRUŽENÍ ŠERMÍŘŮ ASKALON, z. s. se věnuje především období druhé poloviny století třináctého. Zejména pak rozmezí let 1250 až 1311, tedy období vlády králů: Václava I., Přemysla Otakara II., Václava II., Václava III., až do nátupu prvního krále z rodu Lucemburků, krále Jana Lucemburského. Především se však soustředíme na období vlády jednoho z králů v Evropě nejslavnějších, králi železnému a zlatému, králi Přemyslu Otakaru II. Druhotně se naše sdružení věnuje období třicetileté války a stavovského povstání, tedy období první poloviny století sedmnáctého, 1618 až 1648.

 

Název si sdružení vybralo podle křižácké pevnosti Askalon, původně ležící na jih od Jeruzaléma. Tento hrad byl po urputném boji 22. srpna 1153 dobyt vojsky království Jeruzalémského a vyrván ze spárů Fátimovského Chálífátu. Erbovním znakem sdružení je gotický štít dělený pošikem cimbuřím. Ve stříbrném poli leží plamenná Orlice Sv. Václava na počest našich předků a rodu Přemyslovského neboť poblíž sídla skupiny obec Stadice nalézá se, místo bájného původu významného královského rodu, dnes označené pomníkem Přemysla Oráče, zakladatelem a prvním bájným vládcem tohoto rodu. V poli černém je pak stříbrný kříž rytířů Sv. Jana, neboť to byl právě velmistr řádu Špitálníků, tedy rytířů Sv. Jana, kdo přesvědčil krále jeruzalémského k poslední steči na hrad Askalon a právě tomuto slavnému rytířskému řádu byl hrad Askalon později svěřen. Nedaleko města Ústí obec Mnichovice nalézá se. Zde rovněž stála komenda řádu špitálnicích rytířů a vzhledem k místu původu skupiny a na počest jména Askalon je i tento kříž součástí našeho erbu. Hrad Askalon se stal důležitou křesťanskou pevností ve svaté zemi a do dějin vešel jako symbol vzdoru, zatvrzelosti a odhodlání.

Rovněž již více než dvě desítky let (počítáno k roku 2018) spolupracujeme s NPU a pravidelně každé léto účinkujeme ve spolupráci se státním hradem Bezděz. Jsme hrdí na fakt, že zde působíme pravidelně bez přerušení již tak dlouho a považujeme tento skvost národních dějin za svůj domovský hrad. Někteří z nás zde strávili celé své mládí.VSŠ Askalon již funguje řadu let a napříč generacemi. Má bohaté zkušenosti s organizací a účastí v bitvách, pořádáním vystoupení, naučných přednášek, ale i přátelských setkání. Rovněž jsme projezdili světa kraj. Skupina již vystupovala v Dánsku, Německu, Rakousku, Holandsku, ale nejraději zůstáváme v zemích Českých. Boj, víno a dobrá zábava nás provázela celá léta a dá Bůh nás bude provázet i nadále...

MORS CERTA, HORA INCERTA!